6 nov 2017

Varmeanlegget på Kværnerlia

Thomas Magne Henriksen er prosjektleder i AF Bygg Oslo. Han har her prøvd å forklare hvordan varmeanlegget i Kværnerlia er tenkt og hvordan det fungerer.

 

Varmeanlegget i Kværnerlia er basert på fjernvarme. Dimensjonerende temperatur på anlegget er 60/40 grader C, med utetemperatur på -20/+20 grader C. Varmebehovet er kalkulert for hver enkelt leilighet og dekkes av en sentralt plassert varmekilde (radiator). Av praktiske og bruksmessige hensyn plasseres radiatoren i stue/kjøkken, der folk oppholder seg mesteparten av tiden. I tidligere prosjekter har vi fått klager på at radiatorene på små soverom både fungerer dårlig, er lite i bruk og står i veien for garderobeskap og andre møbler.

Alle leiligheter er beregnet for varmetap ( se bildet lengre ned). Her tas det hensyn til antall vinduer, størrelse, dimensjonerende temperatur osv.  Ut fra disse beregningen får en effekten som radiatoren skal levere.

Videre kan det nevnes

  • 3-lags vinduer som minimerer det man i gamle dager kalte kaldras.
  • Gode og tette ytterveggskonstruksjoner som scorer meget godt på utførte tetthetsmålinger. I praksis betyr dette at det ikke forekommer kald trekk gjennom utettheter i konstruksjonen.
  • Temperert ventilasjonsluft på 20-21 grader C som bidrar til oppvarmingen. Dette kommer som et tillegg og er ikke tatt med i kalkuleringen av leiligheten.
  • Det er lagt på 20% sikkerhet på beregningene.

Beregningen for soverommene er helt minimale , og vil på de aller kaldeste dagene varmes opp bare ved å åpne døren til soverommet. I tillegg vil elektrisk utstyr bidra til oppvarmingen. Det er ikke anbefalt å bruke radiatorer for å dekke behov som er på 200-500W. Det har vist seg at ved så små effekter, og liten vanngjennomstrømming har disse en tendens til å tette seg i regulatorventilen.

Beregning av varmetap gjøres for leiligheten som helhet og ikke for enkeltrom. Så alle våre beregninger er således innenfor totalt sett for alle leilighetene i Kværnerlia.  Likevel kan man oppleve at enkelte store soverom, med mye vinduer og mye yttervegg/yttertak kan oppleves som litt kjøligere enn det enkelte beboere kanskje vil ønske av et oppholdsrom. Folk er forskjellige, noen ønsker 23grader på soverommet, mens andre ikke får sove om det blir varmere enn 14grader. Vårt første råd til folk som ønsker mye mer varme enn det radiatoranlegget er dimensjonert for er å montere en elektrisk panelovn.

Vår tanke har hele veien vært å bygge et anlegg som skal passe for de aller fleste av beboerne i Kværnerlia.

Figuren under viser beregningen av varmebehovet for en tilfeldig valgt leilighet. ( Tilsvarende beregninger finnes for alle leilighetene).