Endret: 29 sep 2019     Opprettet: 8 okt 2018

Tilbud om montering av el-billader i Kværnerlia borettslag

Etter stor etterspørsel har vi nå gleden av å tilby montering av el-billader på resten av parkeringsplassene i Kværnerlia borettslag til kr 36.300,-. Prisen inkluderer opplegg og konfigurering av lader med automatisk avlesing og avregning.

Tilbud om montering av el-billader i Kværnerlia borettslag

Ved å ha montert opp en lader på parkeringsplassen vil det øke verdien. Det er også et poeng å tilrettelegge for flere el-biler i borettslaget før det kommer flere bomstasjoner i Oslo i mars 2019, og vi tror at flere vurderer å bytte ut fossilbil med el-bil i den forbindelse.

Regnestykket ser slik ut:

Infrastruktur iht tilbud fra Fetsund på 85 plasser                        kr   6.600 per plass

- Støtte fra kommunen                                                                kr   1.300 per plass

Lader iht beskrivelse (se teknisk informasjon under)                 kr 32.845 per lader                        

Til sammenligning måtte de som allerede har dette på sine plasser betale OBOS kr 37.000,-.

Energiforbruket faktureres a-konto kr. 200,- per måned til den enkelte eier.  Endelig forbruk avregnes årlig. Kostnader tilknyttet energiforbruket kommer i tillegg til de stipulerte driftskostnadene, kr. 300,- pr mnd. for én garasjeplass.

Styret har jobbet i over et halvt år med å få en brannvernkonsulent til å skrive en rapport som anbefaler å utvide antall ladepunkter i parkeringsanlegget vårt. Det er nå på plass fra Fokus Rådgivning AS. I den ligger at vi må montere en felles bryter til alle ladepunktene som brannvesenet kan skru av ved en eventuell brann. Vi har også brukt tid på å innhente tilbud på tilrettelegging for montering av ladepunkt og selve el-billaderen, og søkt om og fått innvilget støtte fra kommunen som dekker 20 % av kostnadene for tilretteleggingen av strøm til hver enkelt plass i anlegget.

Ved å bruke det samme firma som har installert og lagt opp strøm i hele borettslaget til å tilrettelegge for innstallering av el-billadere på resten av parkeringsplassene, bruker vi de som har best kunnskap om kapasiteten og strømanlegget. Det er Fetsund Elektro. Vi har også, på bakgrunn av at det nå skal installeres automatisk avlesing og avregning av forbruk, valgt å gå for samme lader som allerede er installert i anlegget fra før. Dette blir håndtert av BilLader AS.

Prisene vi har fått forutsetter at vi legger til rette strøm på alle de resterende 85 plassene som ikke hadde dette fra før, og at så mange som mulig velger å installere ladere på plassene. For de som eier parkeringsplass men som ikke vil installere lading i denne omgangen, vil borettslaget legge ut for tilretteleggingen nå og få dette inn igjen når hver enkelt beboer/andelseier velger å få montert opp el-billader.

Hilsen styret i Kværnerlia Borettslag

 

Litt teknisk info for de som er interessert:

Det vil bli lagt opp en kabel som er flat, som etter hvert som det skal monteres lader, kan koble inn på med en spesiell boks. Dette gjør infrastrukturen veldig fleksibel, og man kan bestemme litt selv når man vil ha lagt opp til lader på sin plass. Men det er selvsagt en fordel at det er flere som blir montert samtidig for å holde kosten for hver enkelt montering nede.

Det blir kjørt en laststyring på laderne. Dette vil si at dersom det er mye ledig kapasitet i bygget på fellesanlegget, så vil billading bli prioritert. Det vil da oppleves at til tider hvor det er mange som lader på likt, så vil det ta litt lenger tid, men så fort en bil er fulladet så blir denne effekten frigitt til andre som lader.

Elbil ladepunkt

El-bil ladere med Standard Type2 ladekontakt tilkoblet 16A 3-fas strøm

Ladepunkt

Laderen som tilbys er KEBA KeContact P30 utstyrt med standard Type2 ladekontakt i front, levert og servisert av BilLader AS.

Denne laderen representerer ikke bare en brannsikker løsning, men er også «intelligent» og kommuniserer med bilen for å sikre optimal og trygg lading.

Laderen er utstyrt med kWh avlesning i front.  

Type2 kontakt

Dette er den nye standard europeiske ladekontakten for El-bil og Plug-in hybrid biler, som også alle offentlige ladestasjoner nå utstyres med.

Ladekabel for tilkobling til Type2 ladepunkt. Bruk av ladepunkt med Type2 kontakt betinger ladekabel tilpasset den enkelte El-bil. Mange Elbiler blir levert med slik kabel som standard, men disse fås også kjøpt separat. Kablene kan bl.a. kjøpes på BilLader.no eller på telefon 911 76 901

Ladepunktene er matet med 16A 3-fas strømtilkobling.

Alle El-biler og Plug-in hybrid biler kan derved forvente å bli tilført inntil 3,6kW ladeeffekt.

Biler som også kan lade 3-fas (pr i dag Mercedes B-Klasse, Renault Zoe, nye BMW i3 og Tesla Model S) kan forvente inntil 11kW ladeeffekt, avhengig av hvor mange som lader samtidig.