Endret: 7 nov 2018     Opprettet: 31 okt 2017

Biler - Utendørs

Alle utendørs parkeringsplasser - og Dreieskiva parkeringshus - eies av OBOS forretningsbygg AS og driftes av QPARK. Plassene er avgiftsbelagte 24 timer i døgnet alle dager.

Hovedoppslag om parkeringsbetingelsene i Kværnerbyen finner du på veggen til Kværnerhallen - høyre side når du kjører inn i Kværnerbyen.

Parkering utenom oppmerkede plasser, f.eks. langs Turbinveien/Freserveien er forbudt og parkeringsreglene praktiseres strengt av parkeringsselskapet QPARK.

Utendørs parkeringsplasser som alle kan benytte finner du i Turbinveien og på torget ved Smeltedigelen. 

Parkeringsautomat - som ikke veksler - finner du ved administrasjonsbygget på venstre side når du kjører inn i Kværnerbyen og ved vareleveringen til KIWI midt på Dreieskiva-kvartalet.

Parkeringsplassene i Turbinveien ved Kværnerbyen barnehage er forbehold foreldre som skal levere barn i barnhagen.

Dreieskiva parkeringshus - innkjøring fra Dreieskiva-plassen ved KIWI
I parkeringshuset finner du korttidsplasser for besøkende til Kværnerbyens forretningsstand, gjesteparkeringsplasser, 10 parkeringsplasser for funksjonshemmede og plasser for el-bil.

Hvis det er ledig kapasitet i parkeringshuset kan beboere i Kværnerbyen leie "parkeringsrett" i dette parkeringshuset.

Kontakt OBOS forretningsbygg AS v/ Signild Fjeld tlf 2286 5955 for informasjon om hvilke regler som gjelder for leie av parkeringsplass og hvilke rettigheter du som leier av parkeringsplassen har.

Parkeringsplass for funksjonshemmede med bevis utstedt av kommunen finner du i Dreieskiva parkeringshus, innkjøring ved KIWI. Plassene er ikke tilgjengelige for store HC-biler.

Det er også to utendørs parkeringsplass for HC-bil, en ved barnehagen i Turbinveien og en utenfor Dreieskiva-kvartalet i hjørnet mot den lille "parken" utenfor Kværnhuset (bak Fyrhuset)

Priser finner du på QPARK sine sider her