Endret: 16 jan 2019     Opprettet: 31 okt 2017

Biler - Garasje

Garasjen til Kværnerlia ligger i U2 og har felles innkjøring med Kvernerbyen Terrasse

Kværnerlia har ingen gjesteparkeringsplasser.

Det er ikke lov å parkere utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder også motorsykler og mopeder da det hindrer inn-/utkjøring for biler på oppmerkede plasser.

Borettslaget har inngått egen avtale med et parkeringsselskap som ilegger gebyr og/eller tauer bort feilparkerte biler. Man kan kontakte styrets medlemmer om det står feilparkerte biler i anlegget. De vil så kontakte parkeringsselskapet.

For automatanlegget er det viktig at parkeringsinstruksen følges, denne er bla. slått opp over kontrollenhetene i garasjen. Det er eiers ansvar dersom anlegget påføres skader som følge av at instruksen ikke er fulgt.

Maks vekt på kjøretøy kan ikke overstige 2300 kg. Dette er merket på hver rampe.

Kjøretøy skal i utgangspunktet parkeres med fronten inn, så sant man ikke har fått tillatelse fra enten styret eller p-plan til det motsatte. Slik tillatelse vil kun unntaksvis bli gitt som følge av ugunstig plassering av p-plass. Bakgrunnen for dette er at anlegget har sårbare komponenter som erfaringsmessig er mer utsatt for kollisjon dersom man rygger inn på plassen enn at man kjører inn med fronten først.

Ved utleie eller utlån av plass plikter eier å sikre at bruker har tilstrekkelig opplæring i bruk av anlegget.

Det er ikke  lov å oppbevare ting, som bildekk o.l., på rampene da dette kan falle av og gjøre skade på anlegget.