Endret: 7 nov 2018     Opprettet: 13 mar 2018

Brannverninstruks

Det er viktig å gjøre seg kjent med brannverninstruksene i borettslaget

VED BRANN

RING 110 UTEN OPPHOLD

VARSLE

Slå alarm, bank på dører.

EVAKUERE

Lukk vinduer og dører i leilighet og fellesområder. Barn, eldre og uføre hjelpes ut. Heis skal ikke benyttes. Alle samles ute ved brannoppstillingsplass.

SLOKKE

Kun ved mindre branntilløp – forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Gjør deg kjent med din nærmeste brannmelder og nødutgang, ditt nærmeste slokkeutstyr og hvordan dette brukes. Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Ved falsk alarm, følg instruks for avstilling av alarm.

Instruks for avstilling av alarm

Om alarmen skulle gå uten at det er reelt branntilløp har du 2 minutter på deg for å avstille alarmen før denne setter i gang i hele bygget og går videre til Brann- og Redning. Husk å sette opp dører, vinduer og skru på kjøkkenventilator for å lufte godt ut!

Branntavla finnes i 1.etasje i hver oppgang, og der henger også veiledning for avstilling av alarmen. OBS! DET ER KUN TILLATT Å AVSTILLE ALARMEN OM MAN SELV HAR UTLØST EN FALSK ALARM. Avstilling av alarmen uten å være helt sikker på at det er en falsk alarm kan sette liv i fare.

Følg disse punktene for avstilling:

Sett i nøkkel og vri om. Trykk på ”STOPP ALARM” (rød knapp) Hold inne ”TILBAKESTILL”-knappen til lydsignalet slutter (grønn knapp)

Om du ikke har luftet tilstrekkelig, eller det er et reelt branntilløp vil brannalarmen gå på nytt.

Om du er usikker på om det har gått mer enn 2 minutter før du har fått avstilt den falske alarmen, skal du ringe 110 og be de avbryte uttrykning. ”Falske” utrykninger blir fakturert den enkelte andelseier/ansvarlig.

Hva kan du gjøre for å hindre brann?

 • Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass eller væske i kjellerbod eller på fellesområder.
 • Aldri hensett søppel, papp eller eiendeler på fellesområder.
 • Unngå opphopning av søppel, papp eller eiendeler på balkonger eller markterrasse.
 • Beboer har ansvar for vedlikeholdet av brannvernsutstyret i leilighetene. Husk at pulverapparater skal snus årlig. Røykvarslere skal aldri skrus ut eller fjernes.

Finner du feil eller mangler på meldere, varslere eller slokkeutstyr skal du sende mail til kvaernerlia@styrerommet.net.

Hva kan du gjøre for å unngå falske alarmer?

Sensorene for røyk og varme i brannvarslingsanlegget er svært følsomme. Da er det naturlig å ta forholdsregler for å unngå falsk alarm:

 • Bruk kjøkkenvifte for å unngå røyk i leilighet ved for eksempel matlaging.
 • Unngå å lage for mye røyk når man lager mat
 • Åpne et vindu eller verandadøren, gjerne slik at brannsensoren er i trekken mellom vinduet og kjøkkenviften
 • Rengjør filteret i kjøkkenviften jevnlig. Det kan legges i oppvaskmaskinen
 • Sørg for god lufting ved oppussing eller annet arbeid som kan støve, dunste eller skape røyk.
 • Utvis forsiktighet rundt sprinklene – om den skulle utløses av et uhell får vi ikke stoppet denne
 • Alle som leier ut må informere sine leietakere om husordensregler, branninstruks, brannutstyr osv.