Endret: 1 okt 2019     Opprettet: 31 okt 2017

Søppelsortering

Kværnerlia har sortering av papp/papir og restavfall i søppelrommet på innsiden av garasjeporten.

Vi har også egen glass og hermetikk beholder i søppelrommet, men er denne full eller du har store mengder kan container ved innkjøringen til Kværnerbyen benyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les skriv fra OBOS ved avfallshåndtering. 

Se ellers nettsidene til renovasjonsetaten i Oslo kommune for når gjenbruksstasjonen for farlig avfall kommer til Kværnerbyen. 

Det er ikke lov å hensette annet avfall som inventar o.l. i søppelrommet og vi oppfordrer alle beboere til å bruke alle containere innover i rommet. Er de første fulle kan man gå videre inn og benytte containere innerst i rommet.

Ca. hver annen mnd settes det opp en container utenfor garasjeporten hvor alt annet avfall kan kastes.