7 nov 2018

Godt naboskap

Vi er alle avhengige av et godt naboskap for å få fellesskapet til å fungere.

Det er alltid hyggelig å vite hvem som er nærmeste nabo. Kjenner vi naboene våre er det mye enklere å kommunisere hvis det er noe som oppstår. Vi oppfordrer alle sammen om å ta kontakt med sine naboer og presentere seg og bli kjent.

Noen enkle kjøreregler:

  • Hils når man passerer hverandre i trapp eller heis.
  • Skal man ha fest så gi beskjed for eksempel via Facebook og til naboene dine og ikke bli sint om noen sier ifra at det blir for mye bråk.
  • Er det noen naboer som forstyrrer deg med støy e.l., ta kontakt med dem og si at det plager deg på en sindig måte.
  • Ser du noen legge fra seg søppel o.l. på andre steder enn i søppelrommet, si ifra om det.
  • Ser du noen som legger fra seg annet enn husholdningssøppel i søppelrommet, si ifra om dette også. Den type avfall innebærer ekstrakostnader for sameiet og det kan resultere i økte felleskostnader.
  • Er det uvedkommende i fellesarealene ta kontakt og spør hva de gjør der og vis dem bort. Beboervakt eller politiet kan evt. kontaktes.
  • Vær snill og ikke hensett, dekk, utrangerte møbler eller andre ting i garasje eller fellesområder