22 apr 2019

Ingen gjesteparkering i Kværnerlia

Av- og pålasteplassen i garasjen er kun for korte opphold. Gjesteparkering finnes flere andre steder i umiddelbar nærhet.

For at vi fortsatt skal kunne ha en av- og pålasteplass i garasjen, må alle følge reglene som gjelder for bruken av den. Dette området i garasjen er kun for korte opphold. Parkeringsselskapet utfører kontroller, og all parkering over ti minutter risikerer å bli bøtelagt. Misbruk fører til undøvendig frustrasjon, og vi risikerer dårligere bomiljø. Det er ingen tjent med.

Gjesteparkering i Kværnerbyen finnes i gaten langs Smeltedigelen eller i parkeringshuset bak Kiwi mot betaling. Det er også mulig å parkere i kommunale gater i området rundt.

Mer om parkering i Kværnerlia.