Endret: 24 jun 2019     Opprettet: 28 jun 2018

Info fra Veidekke vedr arbeider med nytt kontorbygg og ny avløpsledning i Freserveien 1

Veidekke har fått i oppdrag av OBOS Forretningsbygg AS å bygge et nytt kontorbygg i Freserveien 1. I forbindelse med disse arbeidene skal det også legges en ny avløpsledning for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Våre to byggekraner er nå montert opp, og de plasstøpte betongarbeider pågår for fullt. Det må påregnes at det vil foregå betongarbeider også i juli måned. I uke 32 begynner montasje av bærekonstruksjonen for bygget med prefabrikerte stål- og betongelementer. Det må da forventes inntransport av elementer på lange biler, men omfanget av transport vil bli vesentlig mindre enn det har vært i tidligere faser.

Arbeidene med ny avløpsledning for Vannog avløpsetaten er godt i gang, men det er nå en pause i disse arbeider frem til sent høsten 2018 pga avhengigheter i forhold til andre arbeider. Det gjenstår noe rørlegging nede i byggegropen, noe innvendige arbeider i en utvidet overløpskum i Freserveien, samt ny tilkobling av eksisterende avløpsledninger til overløpskummen. Det er kun de siste tilkoblingsarbeider som vil bli merkbare for andre. Disse arbeider vil skje vinter 2019, og i en begrenset periode vil det da kunne bli perioder med mer lukt fra avløpsanlegget i Kværnerbyen.

Vi minner om at den midlertidige av- og påkjøringsrampe mot E6 er kun for buss og anleggstrafikk. Vi ber om at all trafikk går gjennom Smeltedigelen og ikke via Freserveien. Dette gjøres for å øke sikkerheten til alle i Kværnerbyen og samtidig begrense både støy og annen forurensning i Smeltedigelen tilknyttet anleggstrafikken.

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor i Turbinveien 2. Det vil også være mulig å henvende seg på telefon 994 89 422 og e-post 34389FreserveienA3@veidekke.no. Tilbakemeldingsskjema kan fås ved forespørsel til 34389FreserveienA3@veidekke.no.

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i Kværnerbyen, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Oslo, 19. juni 2018

Veidekke Entreprenør AS Knut Olav Haakonsen Prosjektleder