Endret: 7 nov 2018     Opprettet: 20 apr 2018

Hjelp til ettårsbefaringen?

Hjelp til ettårsbefaringen?

Det er snart ettårsbefaring av leilighetene, og styret i Kværnerlia borettslag har hentet inn et tilbud om fastpris på forhåndsbefaring av Klausen Bygg- og eiendomsanalyse. De er ingeniørfaglige spesialister på utredning av årsakssammenhenger mellom byggfeil og skader.  Alle som ønsker det kan benytte seg av tilbudet.

Klausen Bygg og Eiendomsanalyse foretar forhåndsbefaring av leiligheter til fastpris kr. 3500 inkl. mva med følgende forutsetninger:

  • Hver andelshaver kontakter selv Eiendomsanalyse for avtale om befaring (kontaktinfo under).
  • Tjenesten til fastpris inkluderer ca. 45 min effektiv tid til befaring i leiligheten, og inkluderer også resterende tid og alle kostnader som medgår til hvert oppdrag (inngåelse av avtale om befaring, reisetid og -kostnad, parkering, evt. materiell samt fakturering av hver andelshaver med faktura sendt per e-post).
  • For tjenester som faller utenfor predefinert omfang av undersøkelser til fastpris, inngås egen avtale om gjennomføring av slike tjenester og vilkår med den enkelte andelshaver.


Kontakt: 

Daglig leder Marius Klausen

telefon: 63 82 63 55

mobil: 977 73 313

e-post: marius@eiendomsanalyse.no